Sunday, February 7, 2010

Nota Tingkatan 4 (BP5)

Melindungi Hak Kanak-kanak
Menghormati Hak Wanita
Melindungi Hak Pekerja
Menghormati Hak Golongan Kurang Upaya
Melindungi Hak Pengguna

No comments:

Post a Comment